131308 wyświetleń
63 posty
1525 komentarzy
206 obserwatorów

Regulamin

Polski

Jeśli korzystasz z jakichkolwiek dodatków, prac graficznych zamieszczonych na tym blogu jesteś zobowiązany zapoznać się z poniższymi zasadami.
1. Przy pobieraniu moich prac bądź dodatków (Nie dotyczy stocków gdyż są one tylko zebrane przeze mnie.) jesteś zobowiązywany zamieścić kredit*, na blogu na który pobrane zostały materiały i grafika.
2. Jeśli zdecydujesz się na pobranie czegokolwiek, powiadom mnie o tym pod najnowszym postem.
3. Nie kopiuj treści mojego bloga i nie publikuj jako swoje.
4. Nie kradnij moich prac/dodatków i nie przywłaszczaj jako swoje.
5. Nie modyfikuj żadnych wykonanych przeze mnie prac/dodatków umieszczanych na tym blogu.
6. Prace w formie pliku psd przeznaczone są tylko i wyłącznie do nauki nie należy nic w nich zmieniać i nie należy publikować jako swoje.
7. Jeśli korzystasz z tutoriali, zmieniaj niektóre części jak sesje, koloryzacje, stocki. Nie chce aby powstało kilka takich samych prac. Bądź oryginalny i pamiętaj, że tutoriale służą tylko do nauki.
8. Nie spamuj, ani nie reklamuj swojego bloga bez mojego pozwolenia.
9. Swoją opinie możesz wyrazić w komentarzu pod najnowszym postem.
10. Nie używaj moich dodatków do zrobienia swoich własnych.
11. Jeśli pobierasz szablon, jesteś zobowiązany zaznaczyć, że został on pobrany z mojego bloga umieszczając link w nawigacji, bądź zakładce.
12. Jestem otwarta, na każdą sugestie.
13. Wszystkie wasze pomysły na dodatki i grafikę, możecie podawać w komentarzach w najnowszym poście.
14. Nie przyjmuje zamówień na żadne prace oraz szablony.
15. Jeśli jesteś zainteresowany zrobieniem przeze mnie grafiki bądź szablonu, możesz jedynie złożyć propozycje.
16. Zaproponowane prace, które wykonam będą dostępne dla każdego do pobrania.
17. Wszystkie paczki zabezpieczone są hasłem: "prodigium".
18. Regulamin może ulec zmianie.
____
*Zamieść link do mojego bloga.

Jeśli zapoznałeś się z zasadami i dostosowałeś się do nich, możesz swobodnie korzystać z prac, dodatków zamieszczonych na blogu.

English

If you use any resources, graphics posted on this blog, you must read this rules. 
 1. When you download my graphics, resources, png stocks (don't involve regular stock photos because they're only collected by me) you must put a credit* on your blog or site where they're use.
2. If you decide to download something, let me know about this in the comment below the latest note.
3. Don't copy the contents of my blog and don't post it as your own.
4. Don't steal my graphics, resources and don't claim as your own.
5. Do not modify any graphic, resources made by me and published on this blog.
6. PSD files are intended only to learn. Don't change them and don't publish them as your own.
7. If you use tutorials, change something in your work (photoshoot, coloring or use other stocks). Be original and don't forget that tutorials are intended only to learn.
8. Don't make a spam, and don't advertise your blog without my permission.
9. You can express the opinion in the comment below the latest note.
10. Don't use my resources to make your ones.
11. If you download a template, don't forget to tag that template is from my blog (in description or tab).
12. You can give me your suggestions.
13. All your suggestions to graphics you can write in the comment below the latest note.
14. I'm not doing any requests, orders for graphic and template.
15. If you want special graphics or template from me, you can only write your suggestions in comment.
16. Graphics, which you suggest in comments will be uploaded to download for everyone!
17. All packages are immune by password: "prodigium".
18. Terms can be changed.
____
*link to my blog.

If you read rules and adapted them, you can use graphics and resources posted on the blog.

ostatnia aktualizacja | last update 14/09/16